Den parlamentariska soppan!

Under våren 2014 åkte Jimmie Åkesson land och rike runt för att predika om satsningar på äldreomsorg och skola. Han lovade också pensionärerna lägre skatt. I dagens budgetomröstning så såg Åkessons partikamrater i riksdagen till att bryta dessa löften om satsning på välfärd och lägre skatt för pensionärerna. Det kommer man med stor säkerhet att förlora väljare på i det kommande nyvalet. SD har nu visat att det är bara en enda fråga som egentligen är viktig. Invandringen.      

Alliansen förlorade valet i september men verkar faktiskt inte acceptera detta. Det är lite “bananrepublik” över Alliansens agerande. Alliansen har en möjlighet att hamna i regeringsställning igen och det är om man regerar ihop med SD. Alliansen har också sagt att man inte tänker sätta sig i en regering med SD och då blir det ett agerande som faktiskt verkar gå ut på att förstöra det parlamentariska arbetet! Alliansen “goes Tea-Party”! Löfvén gjorde rätt som utlyste nyval.                 

Invandringsfrågan är mycket komplicerad och de övriga 7 partierna har låtit SD definiera denna. Ett fatalt misstag! SD pratar om massinvandring och det låter då som om Sverige har öppnat gränserna helt. Det finns inte mycket sanning i det! Sverige är dock generösare än övriga länder i Norden och tar emot näst flest i förhållande till folkmängd i hela EU. Men det är egentligen bara 10-11 länder som tar emot flyktingar i EU. Hur får man fler länder att ta emot så att Sveriges och Tysklands börda inte blir lika stor?

Inrikes har Sverige stora problem med invandringen! (Tyvärr är det bara nazister och fascister som pratar om detta och för dessa är denna fråga helt och hållet “svart-vit” så att säga!) T ex tar inte de rikaste kommunerna i landet emot flyktingar. Fördelningen är mycket ojämn i landet och i storstäderna ser man tendenser till ghetton. De 8 senaste årens höger-allians med de “Nya” Moderaterna i spetsen har genomfört en politisering av Sveriges myndigheter som till stora delar förstört myndigheten Migrationsverket. Invandringen har blivit en industri. Sk entrepenörer som tex Bert Karlsson tjänar miljoner på att köpa upp fallfärdiga campingar och dylikt och på kort tid göra om dessa till flyktingförläggningar som sedan hyrs ut till Migrationsverket för ett mycket högt pris. Samtidigt har högerregeringen sänkt skatterna, framförallt för de rika, med ca 100 miljarder varje år i 8 år.  Skolan, vården och omsorgen har påverkats och sargats svårt av dessa skattesänkningar. SD har dock till stor del lyckats göra välfärden till frågan om “massinvandring” och det är detta man nått ut med ända in i folkdjupet och skapat sin framgång på. Oppositionen har under dessa 8 år varit mycket svag och osynlig och egentligen bara bestått av Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har dock inte lyckats påvisa förhållandet mellan alla skatter som sänkts och tagits bort och som i stort sett bara gynnat de mest välbeställda, och försämrad välfärd. Media (som ägs till ca 90% av högerintressen) har använt mediautrymmet till att hylla Alliansens politik. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har i media ofta framställts som närmast övermänniskor. Försöket att lansera Reinfeldt som “Landsfader” lyckades dock inte fullt ut. 

Debatten måste nu handla om den försämrade välfärden och hur denna är tydligt kopplad till skattesänkningarna, vinster och skattesmitning. Invandringen måste också på bordet. Det är på många håll kaos i mottagandet. Nyanlända bor 5-10 personer i samma rum och det finns tendenser till både rasism och korruption i denna hantering. Vi vanliga människor måste få se och höra vår verklighet debatteras. Sverige har förändrats i mycket snabb takt de senaste 25 åren och en del har varit till det bättre men tyvärr har väldigt mycket varit till det sämre. Man skulle kunna säga att vi går igenom en “chockdoktrin” och detta nästan helt utan debatt och diskussion!

Vertical Menu
Search
Categories